Podmienky využívania služieb serveru bazZi.sk

1. bazZi.sk sú internetové stránky prevádzkované fyzickou osobou Ján Žiško ml., IČO 50795651 ďalej len prevádzkovateľ.

2. Stránky umožňujú bezplatne vyhľadávať a za poplatok zverejňovať ponuky tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti. Napríklad realitná kancelária nesmie inzerovať svoju činnosť (vykúpime Váš dom, ...), ale iba konkrétnu ponúknutú nehnuteľnosť. Autobazár môže inzerovať iba konkrétny voz, a nie svoje služby a firmu ako celok. Zákaz platí i na opakované dopyty, výkupy.

Na inzertnom serveri bazZi.sk je zakázaná inzercia:

webovej stránky a loga firmy, nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte inzerátu, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok), orámovanie obrázkov;

chudnutia;

Multilevel a províznych systémov;

práce s poplatkom vopred;

kopírovania diskiet, CD, DVD;

opakované inzercie stále rovnakého nového tovaru;

neobmedzené množstvo tovaru;

dokladov a technických preukazov;

tovar kúpený iba za účelom ďalšieho predaja (zárobku);

kópií, napodobenín, padelkov;

Emailingu a iných bezprácnych zárobkov;

chip tuningu, powerboxov, diagnostických sád, antiradarov, a pod.;

pohonných hmôt;

výkupu;

livechatu, práca spoločnice, tanečnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;

eKníh;

pôžičiek, úverov a hypoték, exekúcie, oddlženie;

erotických inzerátov, erotických pomôcok;

zoznamu kľúčových slov, text inzerátov musí dávať zmysel;

liekov a potravinových doplnkov;

cigaret, e-cigaret, tabaku, alkoholu;

bitcoinov, litecoinov.Pri vložení ponuky zamestnania alebo brigády sa vyžadujú nasledujúce údaje:

názov a predmet firmy

minimálne požiadavky na žiadateľa

predmet práce

Na serveri je zakázané inzerovať nič nehovoriace inzeráty typu Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom. Pokiaľ sa na serveri objaví "zakázaný" inzerát, bude zmazaný bez povinnosti nahradiť užívateľovi zaslanú čiastku za spoplatnenie inzerátu. Poplatok je za zverejnenie administrátorom, toto zverejnenie však bude zrušené ako náhle bude zistené porušenie minimálne jedného z pravidiel pre inzerovanie a užívateľ nemá nárok na vrátenie poplatku. Pokiaľ vložíte neprimerané množstvo inzerátov vyhodnotených ako rovnaké, bude ponechaný iba najnovší a ostatné budú vymazané. Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku.3. Služby bazZi.sk sú užívateľom poskytované zadarmo. Výnimku tvorí zverejnenie inzerátov pridaných na stránke bazZi.sk ako doplnková funkcia služby. Doplnkovou funkciou služby sa rozumie nadštandardná možnosť alebo funkcia, ktorých aktivácia nie je nevyhnutne nutnou podmienkou na používanie základnej funkcionality služby bazZi.sk, napríklad zverejnenie inzerátu pomocou SMS.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami bazZi.sk alebo dobrými mravmi.5. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam bazZi.sk.6. Pridanie inzercie na bazZi.sk

a.) Pridanie inzercie je podmienené registráciou na bazZi.sk. Po pridaní inzerátu na bazZi.sk je inzerát nezverejnený. Pridaný inzerát bude zverejnený po odoslaní platného kódu získaného pomocou SMS, zaslanej v správnom formáte a na správne číslo podľa pravidiel pre jednotlivé balíčky inzercie a to po dobu určenú konkrétnym balíčkom. Po tejto lehote bude automaticky odstránený z vyhľadávania a po 30 dňoch bez zmeny úplne vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Kód pre zverejnenie inzerátu bude užívateľovi doručený v spätnej SMS, ktorá je spoplatnená podľa platného cenníka jednotlivých balíčkov.

b.) Zaslaním SMS pre získanie kódu pre zverejnenie inzerátu, užívateľ súhlasí s pravidlami platenej inzercie a cenníkom platenej inzercie na bazZi.sk, ktoré sú umiestnené tu.

7. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám v správe svojej inzercie kliknutím na tlačidlo vymazať pri príslušnom inzeráte.8. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb bazZi.sk ani za spôsob akým služby bazZi.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb bazZi.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb bazZi.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.12. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb bazZi.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby bazZi.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.13. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.14. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré bazZi.sk ponúka.

15. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.